Текстил и кожа

Индустрије текстила, одеће, коже и обуће представљају значајне, увозно зависне али и у великој мери извозно оријентисане производно-трговинске гране у Србији, са традицијом на европском и светском тржишту.

Експанзијом трговине на мало и изградњом великих трговинских центара широм Србије и модна индустрија заузела је веома важно место у оквиру локалног тржишног окружења.

Узимајући у обзир динамику примене нових технологија, промену прописа и константно мењање услова на тржишту, квалитет, ергономске карактеристике и безбедност употребе производа ових индустрија представљају императив.

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД се већ деценијама, у сопственој акредитованој лабораторији, стручно и професионално бави испитивањем свих врста текстилних влакана, текстилних производа равних површина, позамантерије, подних застирача, трикотаже, конфекције, сирове коже, готове коже, обуће, крзна, крзнених и кожних предмета и других производа ове гране (ОПШТА ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА ЛАБОРАТОРИЈЕ можете погледати овде).

Наш јединствени контролно-административни систем, флексибилни и посвећени ресурси и примена најсавременије опреме омогућавају нам да свим клијентима асистирамо да правовремено и ефикасно одговоре на захтеве тржишта.

Услуге у области текстила и коже

  • Контрола и испитивање текстилних производа, обуће и производа од коже и издавање исправа које омогућавају усаглашавање са Правилником о означавању и обележавању текстилних производа („Службени гласник РС“, број 1/14, 86/19) и Правилником о означавању обуће („Службени гласник РС“, број 1/14).

  • Физичка, механичка и хемијска испитивања текстилних влакана, предива, конца, текстилних производа равних површина, конфекционираних производа, патент затварача и затварача у облику чичак-траке, подних застирача, коже и производа од коже, гуме, пластичних маса и личне заштитне опреме.

  • Контролисање производа од текстила, коже, обуће и личне заштитне опреме

  • Заштита потрошача – издавање стручних мишљења о оправданости рекламација текстилних производа и обуће

  • Collateral monitoring – мониторинг робе која је предмет залоге у процесу добијања и реализације кредитних аранжмана код пословних банака.

  • Преглед општег стања робе, утврђивање стања амбалаже, утврђивање свих околности при пријему и ускладиштењу робе које су од утицаја на очување уговореног квалитета и количине робе, утврђивање тачног броја приспеле робе, проверa егализације, утврђивање евентуалних мањкова, растура и оштећења паковања, надзор и консултантске услуге.

Погледајте наше акредитације и сертификате

Tekstil kontrola kvaliteta
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/kontrolno-telo.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/siq-final.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/iq-net-final.jpg

Испитивање текстилних производа и производа од коже

РЕФЕРЕНЦЕ

adidas
ccc
dechatlon
deichman
hm
ikea
koton
metro
new-yorker
oliver
pepco
reserved
springfield
stihl
tom-tailor
vero
waikiki
zara
This site is registered on wpml.org as a development site.