Пословни подаци

Основни подаци

Пословно име: ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
Скраћено пословно име: ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД
Правна форма:  aкционарско друштво
Шифра и назив делатности: 7120 – Техничко испитивање и анализе
Адреса седишта: Чика Љубина 8 (спрат В), Београд – Стари град, Република Србија
Број поште: 11102
Матични број:  07018215
Порески идентификациони број (ПИБ): 100045292

Одбор директора

Генерални директор: Милош Илић

Извршни директор: Бисерка Милорадовић

Председник одбора директора: Милош Петровић

Члан одбора директора: Злата Радовановић

Члан одбора директора: Амела Кујовић Јовић

This site is registered on wpml.org as a development site.