Poslovni podaci

Osnovni podaci

Poslovno ime: JUGOINSPEKT BEOGRAD AD ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE BEOGRAD (STARI GRAD)
Skraćeno poslovno ime: JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Pravna forma:  akcionarsko društvo
Šifra i naziv delatnosti: 7120 – Tehničko ispitivanje i analize
Adresa sedišta: Čika Ljubina 8 (sprat V), Beograd – Stari grad, Republika Srbija
Broj pošte: 11102
Matični broj:  07018215
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100045292

Odbor direktora

Generalni direktor: Miloš Ilić

Izvršni direktor: Biserka Miloradović

Predsednik odbora direktora: Miloš Petrović

Član odbora direktora: Zlata Radovanović

Član odbora direktora: Amela Kujović Jović

This site is registered on wpml.org as a development site.