Безбедност и здравље на раду

Пратећи раст и развој привреда земаља балканског региона, долазе и динамички захтеви за здравље и безбедност на раду који у први план постављају процену ризика и превенцију као кључна места односно главне факторе безбедне и продуктивне радне средине.

 • Преглед опреме за рад.

 • Контролисање и испитивање ЛЗО (личне заштитне опреме).

Лабораторијска и испитивања на терену

 • Мерење буке у животној средини.

 • Испитивање услова радне околине (осветљеност, микроклиматски параметри,
  хемијске штетности, физичке штетности, бука у животној средини).

 • Електрична испитивања личне заштитне опреме и електричних производа и опреме (електроизолационе рукавице, обућа, простирке, мотке…)

 • Термовизијска испитивања разводних ормана и опреме.

Административне услуге

 • Израда акта о процени ризика

 • Обука и тестирање запослених

 • Обављање послова лица за безбедност и здравље на раду.
 • Остале услуге.

Погледајте наше акредитације и сертификате

Bezbednost atest
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/kontrolno-telo.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/siq-final.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/iq-net-final.jpg

Обезбедите висок ниво безбедности и здравља на раду

РЕФЕРЕНЦЕ

Jedinstvo
agromarket
elektroprivreda-srbije
megle
posta
postanska-stedionica
skc
elektrovojvodina
vojvodina-sume
This site is registered on wpml.org as a development site.