ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА (ЛЗО)

Област личне заштитне опреме у Србији регулисана је ПРАВИЛНИКОМ О ЛИЧНОЈ ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ (“Службени гласник РС“, број 23/2020) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Уредбе ЕУ 2016/425 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године о усаглашавању прописа држава чланица о личној заштитној опреми.

Према овом Правилнику, сви производи из групе ЛЗО сврстани су у I, II односно III категорију ЛЗО коју у промету прате одговарајуће исправе о усаглашености и друга пратећа документција.

Решењем бр. 119-01-176/2020-07 Министарства привреде Републике Србије ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД је тело именовано за обављање поступка издавања домаћих исправа о усаглашености за личну заштитну опрему II и III категорије на основу одговарајућих иностраних исправа о усаглашености.

У складу са овим поступком, већ дужи низ година вршимо издавање сертификата и других исправа о усаглашености производа друге категорије ЛЗО (као што су: заштитна обућа, заштитне рукавице, високо видљива одећа и додаци, заштитна опрема за вариоце, шлемови и кациге, опрема за мотоциклисте, спортска опрема, заштите за очи и лице и друга опрема) и производа треће категорије ЛЗО (као што су: опрема за личну заштиту против падова са висине, одећа која штити од хемикалија и микроорганизама, опрема за заштиту од утапања, опрема која штити од електричног удара, маске и остала опрема за заштиту респираторних органа и др.).

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ПРЕГЛЕДУ ТИПА

Решењем бр. 119-01-176/2020-07 Министарства привреде Републике Србије ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД је тело именовано за обављање поступка преглед типа заштитних рукавица које штите од механичких ризика (у складу са Правилником о ЛЗО „Сл. гласник РС“, бр. 23/2020 и стандардима ЕN 388 и ЕN ISО 21420).

Овај поступак обухвата преглед техничке документације, контролисање, испитивање и завршно оцењивање усаглашености свих модела рукавица чија је намена заштита корисника од механичких ризика. Посебна пажња током поступка посвећује се мерењу отпорности заштитних рукавица на хабање (абразију), сечење оштрим предметима , цепање и пробијање и дефинисању перформанси у односу на добијене резултате.

Након завршетка поступка, у случајевима када установимо да су контролисане рукавице усаглашене са Битним захтевима за здравље и безбедност Правилника о личној заштитној опреми “Сл. гласник РС”, бр.23/2020 и захтевима хармонизованог стандарда SRPS EN 388:2019, издајемо СЕРТИФИКАТ О ПРЕГЛЕДУ ТИПА који представља одговарајућу исправу о усаглашености и која је услов за промет ове врсте производа на тржишту Републике Србије. Такође, носилац сертификата о прегледу типа издатог од стране именованог тела ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД стиче право да робу у промету обележи српским знаком усаглашености који носи наш број именовања (И001) што је један од главних захтева Правилника о ЛЗО, у контексту обележавања производа.

Према овом Правилнику, сви производи из групе ЛЗО сврстани су у I, II односно III категорију ЛЗО коју у промету прате одговарајуће исправе о усаглашености и друга пратећа документција.

Погледајте наше акредитације и сертификате

Atest za licnu zastitu
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/kontrolno-telo.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/siq-final.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/iq-net-final.jpg

Преглед типа заштитних рукавица које штите од механичких ризика

РЕФЕРЕНЦЕ

esab
gtv
haberkon-srbija
okov
portwest
seven
telwin
uradi-sam
ikea
stihl
This site is registered on wpml.org as a development site.