Сертификација производа

Сертификација јаких алкохолних пића са географском ознаком

Решењем бр. 320-00-05998/218-08 од 13.08.2019. године, издатог од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД овлашћен је за обављање послова контроле производње и квалитета ракије од воћа са географском ознаком “ШУМАДИЈСКА ШЉИВОВИЦА”.

Сертификација заштитних рукавица

Преглед техничке документације и преглед типа заштитних рукавица које штите од механичких ризика (у складу са Правилником о ЛЗО „Сл. гласник РС“, бр. 23/2020 и стандардима EN 388 и EN ISO 21420).

Сертификација лифтова

Решењем бр. 119-01-229/2017-07 од 15.12.2017.године Министарства привреде РС, ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД је тело именовано за спровођење оцењивања усаглашености лифтова који се трајно употребљавају у зградама и објектима и то за спровођење завршне контроле у складу са Прилогом 6 Правилника и појединачне верификације лифта у складу са Прилогом 9, Правилника о безбедности лифтова („Сл. гласник РС“, бр. 15/17).

This site is registered on wpml.org as a development site.