Акредитације и сертификати

Од оснивања Акредитационог тела Србије – АТС до данас, ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД је обезбедио и годинама успева да одржи велики број различитих акредитација и наставља да се, у овом смислу, континуирано усавршава пратећи актуелне захтеве и тренутно стање у овој области.

Ове акредитације посебно су важне будући да је АТС потписник значајних међународних споразума који обезбеђују интернационализацију и признавање резултата у области оцењивања усаглашености у ЕУ и другим светским тржиштима.

ЕА МЛА споразум о међусобном признавању акредитације је споразум, који потписују акредитациона тела чланице ЕА и којим се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, издатих од стране тела за оцењивање усаглашености широм Европе (региона ЕА) акредитованих од стране акредитационих тела потписника споразума.

24. маја 2012. године АТС је постао пуноправни члан ЕА када је потписао ЕА МЛА споразум за следеће области: лабораторије за испитивање укључујући медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, контролна тела и сертификациона тела за сертификацију производа.

АТС је 27. маја 2014. године проширио област ЕА МЛА споразума на област сертификације система менаџмента и сертификације особа. 24. маја 2012. године АТС је потписао ИЛАЦ МРА споразум за области испитивања и еталонирања, а 25. октобра 2012. године је потписан и ИЛАЦ МРА споразум за област контролисања.

АТС је потписник ИАФ МЛА споразума за област сертификације производа од 25. октобра 2012. године, односно од 6. октобра 2014. године за област сертификације система менаџмента (QМС и ЕМС) и од 20. октобра 2016. године за област сертификација особа.

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД тренутно одржава следеће акредитације:

  • Акредитовано тело за оцењивање усаглашености, контролно тело TIP A – у складу са SRPS ISO/IEC 17020:2012
  • Акредитовано тело за оцењивање усаглашености, лабораторија за испитивање – у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017

  • Акредитовано тело за оцењивање усаглашености, сертификационо тело – у складу са SRPS ISO/IEC 17065:2016

Акредитације и сертификати

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
This site is registered on wpml.org as a development site.