Пољопривреда и храна

Традиционално али и стратешки, пољопривреда и производња хране заузимају веома значајно место у привреди Србије. На овој територији, постоје веома повољни природни услови (земљиште и клима) за разноврсну, како биљну тако и сточарску пољопривредну производњу.

Од самог оснивања, стручњаци ЈУГОИНСПЕКТА БЕОГРАД професионално и предано обављају послове контролисања квалитета и квантитета производа биљног и животињског порекла у унутрашњем промету као и приликом извоза и увоза.

Наше велико искуство, коришћење најсавременије мерно-контролне опреме и технолошких решења, примена актуелних метода и референтних стандарда и ангажовање нашег читавог система гарантује да ће неопходна контрола или испитивање бити обављено професионално и ефикасно, неометајући процесе производње, дистрибуције и складиштења, уз минимализацију трошкова.

Услуге контролисања у области пољопривреде и прехрамбених производа

  • Контролисање производа за људску употребу, укључујући храну (житарице, воће и поврће, производе од воћа и поврћа, семе уљарица за индустријску прераду, зачине, кафу и чај, млеко и млечне производе, композитне млечне производе и стартер културе, јаја и производе од јаја, месо и производе од меса, говеда, свиње, живина на линији клања, алкохолна и безалкохолна пића, лековито биље, јестиве печурке, риба и производи од рибе, воћно-лозни садни материјал и садни материјал хмеља, млински производи, кекс и тестенине, биљна уља, шећер, со)

  • Мониторинг робе која је предмет залоге у поступку добијања и реализације кредитних аранжмана код пословних банака.

Издавање V I 1 обрасца за извоз вина

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД је организација овлашћена за издавање релевантних докумената који омогућавају извоз вина, сока и комине од грожђа на територију Европске уније (ЕУ).

Према важећим прописима ЕУ, свака пошиљка наведених производа на граници мора бити снабдевена одговарајућим документима, односно V I 1 сетом документа који обезбеђује испоруку на тржиште ЕУ.

Такође, према сличном поступку вршимо контролисања и испитвања вина и производа од грожђа и издајемо образац КI 3, неопходан за извоз ових производа на остала светска тржишта.

Услуге испитивања у области пољопривреде и прехрамбених производа

  • Хемијска, микробиолошка, биолошка и биохемијска, сензорорска испитивања хране (освежавајућа безалкохолна пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћног некатара, воћног сока у праху, пива, пекарских производа, воћа, поврћа, печурки и њихових производа, кафе, производа од кафе и сурогата, чајева, какао производа, чоколаде, производа сличних чоколади, кремова, шећера, жита и млинских производа, тестенина; јестивих уља, масти биљног и животињског порекла, јестивог маслиновог уља и јестивог уља комине маслине, меса и производа од меса, риба, ракова, шкољкаша, морских јежева, жаба, корњача, пужева и њихови производа, млека и производа од млека, јаја и производа од јаја, меда и производа од меда, зачина, адитива за прехрамбене производе, готових и смрзнутих јела, супа, сосова, додатака јелима и сродних производа, сенфа, прашка за припремање пудинга, кухињске соли и соли за прехрамбену индустрију.

  • Физичка и хемијска испитивања алкохолних пића, вина, сирћета, разблажене сирћетне киселине, етил – алкохола (етанола), дувана и дуванских прерађевина.

  • Хемијска, биолошка, биохемијска и микробиолошка испитивања хране за животиње.

  • Узорковање семена пољопривредног биља и физичка, биолошка и биохемијска испитивања семена (семена пољопривредног биља, семена ратарских и повртарских, индустријских и крмних биљака, трава, цвећа, лековитог и ароматичног биља, воћа, кртоле, луковица и чешњева који се употребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање).

  • Физичка и хемијска испитивања посуђа, прибора и амбалаже за животне намирнице, средстава за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средстава за одржавање чистоће у домаћинству, дечијих играчака и накита.

  • Физичка, хемијска и микробиолошка испитивања воде (флаширана вода за пиће).

Сертификација јаких алкохолних пића са географском ознаком

Решењем бр. 320-00-05998/218-08 од 13.08.2019. године, издатог од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД овлашћен је за обављање послова контроле производње и квалитета ракије од воћа са географском ознаком “ШУМАДИЈСКА ШЉИВОВИЦА”.

У складу са овим Решењем, наше особље обавља све делегиране активности и послове који се односе на контролу усклађености производње, сировина, квалитета и посебних својстава јаког алкохолног пића са географском ознаком, укључујући и издавање СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ контролисаног производа, на ефикасан, квалитетан, професионалан и непристрасан начин, поступајући у складу са Законом о јаким алкохолним пићима (“Службени гласник РС”, број 92/15), подзаконским актима донетим на основу њега као и у складу са другим важећим и примењивим прописима у Републици Србији.

Погледајте наше акредитације и сертификате

ATC
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/kontrolno-telo.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/siq-final.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/iq-net-final.jpg

Испитивање пољопривредних производа и предмета опште употребе.

РЕФЕРЕНЦЕ

dijamant
dm
heineken
jumis
mlekoprodukt
neoplanta
pionir
rauch
sunoko
swisslion
yuhor
This site is registered on wpml.org as a development site.