Poljoprivreda i hrana

Tradicionalno ali i strateški, poljoprivreda i proizvodnja hrane zauzimaju veoma značajno mesto u privredi Srbije. Na ovoj teritoriji, postoje veoma povoljni prirodni uslovi (zemljište i klima) za raznovrsnu, kako biljnu tako i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju.

Od samog osnivanja, stručnjaci JUGOINSPEKTA BEOGRAD profesionalno i predano obavljaju poslove kontrolisanja kvaliteta i kvantiteta proizvoda biljnog i životinjskog porekla u unutrašnjem prometu kao i prilikom izvoza i uvoza.

Naše veliko iskustvo, korišćenje najsavremenije merno-kontrolne opreme i tehnoloških rešenja, primena aktuelnih metoda i referentnih standarda i angažovanje našeg čitavog sistema garantuje da će neophodna kontrola ili ispitivanje biti obavljeno profesionalno i efikasno, neometajući procese proizvodnje, distribucije i skladištenja, uz minimalizaciju troškova.

Usluge kontrolisanja u oblasti poljoprivrede i prehrambenih proizvoda

  • Kontrolisanje proizvoda za ljudsku upotrebu, uključujući hranu (žitarice, voće i povrće, proizvode od voća i povrća, seme uljarica za industrijsku preradu, začine, kafu i čaj, mleko i mlečne proizvode, kompozitne mlečne proizvode i starter kulture, jaja i proizvode od jaja, meso i proizvode od mesa, goveda, svinje, živina na liniji klanja, alkoholna i bezalkoholna pića, lekovito bilje, jestive pečurke, riba i proizvodi od ribe, voćno-lozni sadni materijal i sadni materijal hmelja, mlinski proizvodi, keks i testenine, biljna ulja, šećer, so)

  • Monitoring robe koja je predmet zaloge u postupku dobijanja i realizacije kreditnih aranžmana kod poslovnih banaka.

Izdavanje V I 1 obrasca za izvoz vina

JUGOINSPEKT BEOGRAD je organizacija ovlašćena za izdavanje relevantnih dokumenata koji omogućavaju izvoz vina, soka i komine od grožđa na teritoriju Evropske unije (EU).

Prema važećim propisima EU, svaka pošiljka navedenih proizvoda na granici mora biti snabdevena odgovarajućim dokumentima, odnosno V I 1 setom dokumenta koji obezbeđuje isporuku na tržište EU.

Takođe, prema sličnom postupku vršimo kontrolisanja i ispitvanja vina i proizvoda od grožđa i izdajemo obrazac KI 3, neophodan za izvoz ovih proizvoda na ostala svetska tržišta.

Usluge ispitivanja u oblasti poljoprivrede i prehrambenih proizvoda

  • Hemijska, mikrobiološka, biološka i biohemijska, senzororska ispitivanja hrane (osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnog nekatara, voćnog soka u prahu, piva, pekarskih proizvoda, voća, povrća, pečurki i njihovih proizvoda, kafe, proizvoda od kafe i surogata, čajeva, kakao proizvoda, čokolade, proizvoda sličnih čokoladi, kremova, šećera, žita i mlinskih proizvoda, testenina; jestivih ulja, masti biljnog i životinjskog porekla, jestivog maslinovog ulja i jestivog ulja komine masline, mesa i proizvoda od mesa, riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovi proizvoda, mleka i proizvoda od mleka, jaja i proizvoda od jaja, meda i proizvoda od meda, začina, aditiva za prehrambene proizvode, gotovih i smrznutih jela, supa, sosova, dodataka jelima i srodnih proizvoda, senfa, praška za pripremanje pudinga, kuhinjske soli i soli za prehrambenu industriju.

  • Fizička i hemijska ispitivanja alkoholnih pića, vina, sirćeta, razblažene sirćetne kiseline, etil – alkohola (etanola), duvana i duvanskih prerađevina.

  • Hemijska, biološka, biohemijska i mikrobiološka ispitivanja hrane za životinje.

  • Uzorkovanje semena poljoprivrednog bilja i fizička, biološka i biohemijska ispitivanja semena (semena poljoprivrednog bilja, semena ratarskih i povrtarskih, industrijskih i krmnih biljaka, trava, cveća, lekovitog i aromatičnog bilja, voća, krtole, lukovica i češnjeva koji se upotrebljavaju kao semenski materijal za setvu, sadnju i razmnožavanje).

  • Fizička i hemijska ispitivanja posuđa, pribora i ambalaže za životne namirnice, sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstava za održavanje čistoće u domaćinstvu, dečijih igračaka i nakita.

  • Fizička, hemijska i mikrobiološka ispitivanja vode (flaširana voda za piće).

Sertifikacija jakih alkoholnih pića sa geografskom oznakom

Rešenjem br. 320-00-05998/218-08 od 13.08.2019. godine, izdatog od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, JUGOINSPEKT BEOGRAD AD ovlašćen je za obavljanje poslova kontrole proizvodnje i kvaliteta rakije od voća sa geografskom oznakom “ŠUMADIJSKA ŠLJIVOVICA”.

U skladu sa ovim Rešenjem, naše osoblje obavlja sve delegirane aktivnosti i poslove koji se odnose na kontrolu usklađenosti proizvodnje, sirovina, kvaliteta i posebnih svojstava jakog alkoholnog pića sa geografskom oznakom, uključujući i izdavanje SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI kontrolisanog proizvoda, na efikasan, kvalitetan, profesionalan i nepristrasan način, postupajući u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima (“Službeni glasnik RS”, broj 92/15), podzakonskim aktima donetim na osnovu njega kao i u skladu sa drugim važećim i primenjivim propisima u Republici Srbiji.

Pogledajte naše akreditacije i sertifikate

ATC
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/kontrolno-telo.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/siq-final.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/iq-net-final.jpg

Ispitivanje poljoprivrednih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

REFERENCE

dijamant
dm
heineken
jumis
mlekoprodukt
neoplanta
pionir
rauch
sunoko
swisslion
yuhor
This site is registered on wpml.org as a development site.