20 GODINA AKREDITACIJE – ZAHVALNICA ATS-a

U mesecu u kojem svet svake godine obeležava Međunarodni dan akreditacije – 9. juna (https://www.ats.rs/sr/vesti/2021/06/svetski-dan-akreditacije-wad2021), dok se nacionalno obeležava  Dan akreditacije u Republici Srbiji, Jugoinspekt Beograd a.d. primio je ZAHVALNICU koju, za 20 godina uspešne saradnje i doprinos u razvoju sistema akreditacije u Republici Srbiji, dodeljuje Akreditaciono telo Srbije(ATS). U septembru 2001. godine, JUGOINSPEKT BEOGRAD postao je prvo akreditovano kontrolno telo u Republici Srbiji i tadašnjoj SR Jugoslaviji.

Ovim prilikom želimo da se zahvalimo ATS-u ali i svim sadašnjim i bivšim zaposlenima, saradnicima, rukovodstvu, poslovnim partnerima, pokroviteljima i svima koji su učestvovali u postizanju ovog značajnog poslovno-tehničkog rezultata. Ovo veliko priznanje i čast koja nam je ukazana nas obavezuje da u budućnosti još angažovanije, intenzivnije, posvećenije i u sinergiji sa drugim organizacijama i zainteresovanim stranama, radimo na promociji, unapređenju i afirmaciji akreditacije u Republici Srbiji.

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD

Dodatne informacije o ovom događaju možete pročitati ovde.

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

–  GENERALNI DIREKTOR AD JUGOINSPEKT BEOGRAD PRISUSTVOVAO SASTANKU U SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA

Gradski većnik Dragomir Petronijević održao je danas u Skupštini grada Beograda sastanak na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostalih ranjivih kategorija stanovništva.

Sastanku su prisustvovali direktor Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Miodrag Pešić, zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale Beograd Siniša Knežević i predstavnici društveno odgovornih kompanija: JUGOINSPEKT BEOGRAD, GEOPUT i PROFI TIM PLUS, koje su se priključile inicijativi zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ovom prilikom izneti su podaci o dosadašnjim pozitivnim rezultatima inicijative za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ostalih ranjivih kategorija i planovi zajedničkog delovanja u ovoj oblasti za naredni period, dok su se predstavnici Grada posebno zahvalili navedenim društveno odgovornim kompanijama na podršci i učestvovanju u ovom projektu od velikog društvenog značaja.

JUGOINSPEKT BEOGRAD u bliskoj budućnosti planira da u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti dalje razradi i definiše načine putem kojih će dodatno podržati navedenu inicijativu, posebno se fokusirajući na cilj da zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih kategorija stanovništva, naročito na neodređeno vreme, postane sistemska aktivnost u okviru naše organizacije.      

Detaljnije informacije o ovom sastanku možete pronaći ovde.

SASTANAK U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Dana 01.03.2021. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije (PKS) održan je sastanak predstavnika Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju – PKS i predstavnika rukovodstva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD. Sastanak je organizovan u cilju razmene informacija i iskustva u oblasti kvaliteta i bezbednosti proizvoda na tržištu Republike Srbije i razmatranja mogućnosti za proširenje saradnje između navedenih organizacija, posebno u delu koji se odnosi na internacionalizaciju aktivnosti i učestvovanje u zajedničkim projektima u regionu ali i na širem međunarodnom planu.

Nakon veoma konstruktivnog razgovora, zaključeno je da bi, u strateškom smislu, aktivnosti pre svega trebalo usmeriti ka podršci i pomoći pri uspostavljanju šire saradnje između zemalja Zapadnog Balkana u oblasti kvaliteta, bezbednosti i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, gde bi obe organizacije, prateći aktuelne integrativne procese, ponudile svoje iskustvo i potencijalna administrativno-tehnička rešenja u pomenutim oblastima, dok bi JUGOINSPEKT BEOGRAD bio u mogućnosti i da angažuje svoje akreditovane laboratorijske i tehničke sisteme i kapacitete na poslovima ispitivanja i kontrolisanja proizvoda koji bi bili plasirani na novoformirano, jedinstveno tržište.

Takođe je dogovoreno da komunikacija i korespondencija između dve organizacije po navedenim pitanjima bude nastavljena i intenzivirana u narednom periodu.

Dodatne informacije o ovom sastanku možete pronaći ovde.