Nafta i energetika

Decenijama unazad, JUGOINSPEKT BEOGRAD, angažujući sopstveni stručni kadar i najsavremeniju opremu, pruža celokupan spektar usluga kontrole i ispitivanja u oblasti energetike, ruda i petrohemijske industrije.

Ovo dragoceno iskustvo kao i fleksibilnost u radu, razvijene mogućnosti prilagođavanja sistema kao i kontinuirano praćenje, obrada i usavršavanje u skladu sa najnovijim tehnologijama, stanjem nauke i tehnike i trendovima, omogućilo nam je da postanemo regionalni lider u ovoj veoma značajnoj oblasti.

Usluge ispitivanja u oblasti nafte, ruda i hemije

  • Fizička, hemijska i senzorna ispitivanja sirove nafte i kočne tečnosti, tečnog naftnog gasa, motornih benzina, specijalnih benzina, petroleuma, dizel goriva, ulja za loženje, motornih ulja, industrijskih ulja, antifriza, goriva za motorna vozila – metilestri masnih kiselina (MEMK) za dizel motore, ulje za loženje-metilestri masnih kiselina (MEMK)

  • Fizička i hemijska ispitivanja goriva: čvrsta mineralna goriva (ugalj za domaćinstvo, energetski ugalj, ugalj za koksovanje, drveni ugalj, briketi, koks) i čvrsta biogoriva: (peleti i briketi različitog porekla).

Usluge kontrolisanja nafte, ruda i hemije

  • Uzorkovanje
  • Kontrolisanje kvaliteta
  • Kontrolisanje količine
  • Kontrolisanje transportnih sredstava
  • Kontrolisanje utovara, pretovara i istovara
  • Kontrolisanje skladištenja

Pogledajte naše akreditacije i sertifikate

https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/simbol-1-1.png
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/kontrolno-telo.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/siq-final.jpg
https://jugoinspekt.rs/wp-content/uploads/2023/01/iq-net-final.jpg

Ispitivanje naftnih derivata u našoj akreditovanoj laboratoriji

REFERENCE

nis-veci
omv
hbis-srbija
knez-petrol
trans-nafta
zijin
This site is registered on wpml.org as a development site.