Испитивање и анализе

Резултати лабораторијских и теренских испитивања представљају један од основних елемената за оцењивање усаглашености производа у односу на захтеве дефинисане посебним прописима и стандардима.

У оквиру нашег система функционише 5 независних и акредитованих лабораторија које обављају послове узорковања, испитивања, анализа и давања мишљења о различитим врстама производа, полупроизвода, материјала и компоненти за израду производа.

Лабораторијска и теренска испитивања

Према једноставној и ефикасној процедури, тренутно могућности смо да понудимо физичка, хемијска и сензорна лабораторијска и теренска испитивања у оквиру следећих области:

  • Испитивања у области нафте, нафтних деривата, чврстих минералних горива и минералних сировина

  • Испитивања у области квалитета и безбедности пољопривредних производа, хране, воде, хране за животиње и предмета опште употребе (козметички производи, играчке, посуђе и други производи у контакту са храном, материјали и предмети у контакту са кожом и слузокожом, дуван и сл.)

  • Испитивања у области семена пољопривредног биља
  • Испитивања у области радне и животне средине
  • Испитивања у области електричних производа, електронике и опреме
  • Испитивања у области текстила, текстилних производа, коже и обуће
  • Испитивања у области личне заштитне опреме
This site is registered on wpml.org as a development site.