USLUGE KONTROLISANJA

 • Kontrolisanje proizvoda za ljudsku upotrebu, uključujući hranu
 • Kontrolisanje hrane za životinje
 • Kontrolisanje u oblasti nafte i hemije
 • Kontrolisanje proizvoda od gume i plastike
 • Kontrolisanje tekstila, kože, odeće
 • Kontrolisanje mašina, opreme i mašinskih postrojenja, mašinskih elementa i transportne
 • opreme i uređaja
 • Kontrolisanje metalnih proizvoda i proizvoda izrađenih od metala
 • Kontrolisanje u oblasti električnih proizvoda i opreme, telekomunikacije, elektronike: električne
 • instalacije
 • Kontrolisanje u oblasti liftova i podiznih mehanizama
 • Kontrolisanje drveta i proizvoda od drveta

USLUGE ISPITIVANJA

 • Ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda
 • Ispitivanje čvrstih mineralnih goriva i mineralnih sirovina
 • Ispitivanje proizvoda od tekstila i kože
 • Ispitivanje nafte i naftnih derivata
 • Ispitivanje semena poljoprivrednih i drugih biljaka
 • Tehnička ispitivanja i bezbednost

USLUGE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I SERTIFIKACIJE PROIZVODA

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda iz sledećih grupa:

 • Uređaji informacione tehnologije
 • Električni aparati za domaćinstvo, električni alati i slični uređaji
 • Industrijski naučni i medicinski (ISM) uređaji
 • Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji

REŠAVANJE ŽALBI I PRIGOVORA

 • Prijem, evidentiranje i identifikacija
 • Postupak rešavanja žalbi i prigovora
 • Izveštavanje po žalbi / prigovoru
 • Dalji postupak nakon dobijanja ugovora