U okviru AD JUGOINSPEKT BEOGRAD posluje Poslovnica za tehnički prijem, nadzor i veštačenja koja prati realizaciju izgradnje investicionih objekata.
Delatnost ove Poslovnice obuhvata sledeće poslove:

  • nadzor nad izgradnjom objekata;
  • tehnički pregled objekata;
  • pregled tehničke ispravnosti objekata;
  • veštačenja u oblasti građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike itd,
  • izrada dokumentacije neophodne za legalizaciju objekata.

slika