У оквиру АД ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД послује Пословница за технички пријем, надзор и вештачења која прати реализацију изградње инвестиционих објеката.
Делатност ове Пословнице обухвата следеће послове:

  • надзор над изградњом објеката;
  • технички преглед објеката;
  • преглед техничке исправности објеката;
  • вештачења у области грађевинарства, машинства, електротехнике итд,
  • израда документације неопходне за легализацију објеката.

slika