jugoinspektlogo jbc yuqs

zajednički organizuju

XXIII međunarodnu konferenciju o kvalitetu na temu:

KVALITET – OSNOV ZA PRIVREDNI I REGIONALNI RAZVOJ

 

 MEĐUNARODNE REFERENCE ORGANIZATORA

JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. je nezavisna, specijalizovana, akreditovana i međunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i regionu, za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti roba i usluga.

Međunarodni kredibilitet JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. potvrđuje kroz članstvo u GAFTA – Grain and Feed Trade Association i ISTA – International Seed Testing Association. JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. učestvuje u radu Institutu za standardizaciju Srbije, Akreditacionog tela Srbije, Udruženju akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Privredne komore Srbije, itd.

JUGOINSPEKT CONTROL je mlado Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu osnovano u Crnoj Gori radi poboljšanja kvaliteta roba i usluga, povećanja konkurentnosti domaćeg tržišta i ojačanja infrastrukture kvaliteta.

 INFORMACIJE UČESNICIMA

  • Kotizacija za učesnike konferencije iznosi 19.500,00 dinara po učesniku, sa uključenom boravišnom taksom, PDV nije uključen u cenu.
  • Kotizacijom su pokriveni svi troškovi učešća na konferenciji i troškovi hotelskog smeštaja.
  • Hotelski smeštaj je na bazi polupansiona, u hotelu HTP TREND KORALI AD – Sutomore u Crnoj Gori.
  • JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. organizuje 13.09.2016. godine u 20:30 za sve učesnike konferencije svečanu večeru.
  • Svi učesnici će dobiti sertifikat o učešću na Konferenciji o kvalitetu.

OBUKE I DODATNE INFORMACIJE

U toku trajanja Konferencije, u svrhu obezbeđenja kompetentnog osoblja za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta, održaće se sledeće obuke:

– Obuka za interne proveravače sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015);

– Obuka za interne proveravače sistema upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015);

– Obuka za interne proveravače sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001:2007);

– Obuka za interne proveravače HACCP-a.