Sektor Tehnokontrola pruža ceo spektar stručnih, tehničkih i spacijalizovanih usluga u oblasti kontrole kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Višegodišnje iskustvo stečeno na mnogobrojnim projektima i kontrolama omogućava nam da bez teškoća zadovoljimo najsloženije zahteve u kontroli svih vrsta industrijskih roba i proizvoda u svim fazama njihove realizacije. Znanje i profesionalnost naših stručnjaka garantuje nezavisnost, nepristrasnost i objektivnost u procesu kontrole.

Naše učešće u poslu obezbeđuje da roba koju tražite bude kvalitetna, da odgovara standardima i projektnoj dokumentaciji, da stigne na odredište ispravna i na vreme, da bude pouzdana i efikasna u eksploataciji.

Jugoinspekt Beograd ima međunarodnu reputaciju u domenu kontrole i ispitivanja kvaliteta. Sertifikati i izveštaji o kontroli naše firme priznati su na svetskom tržištu od strane banaka, osiguravajućih društava, sudova i klijenata.

Klijenti Jugoinspekta Beograd su sigurni da će naše usluge biti brze, efikasne i stručne. Dugogodišnje iskustvo naših stručnjaka i tehnička opremljenost su garancija kvaliteta koji pružamo.

Jugoinspekt Beograd je potpuno nezavisna, neutralna, profesionalna i specijalizovana kontrolna organizacija što garantuje objektivnost i nepristrasnost. Sve informacije, projektna i ugovorna dokumentacija koju klijent uručuje ili prezentirna Jugoinspektu Beograd smatraju se poverljivom tajnom koja ne može doći u ruke trećoj strani.

Sektor TEHNOKONTROLA je podeljen na šest organizacionih jedinica:

Poslovnica za mašine, opremu i tehničke materijale;
Poslovnica za kontrolu i atestiranje liftova;
Zavod za tehnički prijem, nadzor i veštačenje;
Poslovnica za drvo i papir;
Poslovnica za bezbednost i zdravlje na radu i
Laboratorija za tehnička ispitivanja i bezbednost.

Svaka od ovih organizacionih jedinica zapošljava kvalifikovan i stručan kadar koji je u stanju da izvrši kontrolu roba, proizvoda i usluga iz svog domena rada. za slučaj potrebe u kontroli, poslovnice sarađuju bez ikakvih poteškoća u poslovanju.

Sektor Tehnokontrola raspolaže sofisticiranom opremom za proveru kvaliteta roba i proizvoda. Sva merno kontrolna oprema je etalonirana u akreditovanim laboratorijama za etaloniranje.

obimtehno

pack_obim_kontrolna-15