– Generalni direktor Miloš Ilić

– Predsednik odbora direktora Miloš Petrović

– Član odbora direktora Zlata Radovanović

– Član odbora direktora Amela Kujović Jović