– Generalni direktor Goran Božović

– Izvršni direktor Nenad Simović

– Predsednik odbora direktora Miloš Ilić

– Član odbora direktora Zlata Radovanović

– Član odbora direktora Amela Kujović Jović