Деценијама уназад, ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД, ангажујући сопствени стручни кадар и најсавременију опрему, пружа целокупан спектар услуга контроле и испитивања у области енергетике, руда и петрохемијске индустрије. Ово драгоцено искуство као и флексибилност у раду, развијене могућности прилагођавања система као и континуирано праћење, обрада и усавршавање у складу са најновијим технологијама, стањем науке и технике и трендовима, омогућило нам је да постанемо регионални лидер у овој веома значајној области.

Услуге које пружамо:

– Узорковање
– Контролисање квалитета
– Контролисање количине
– Контролисање транспортних средстава
– Контролисање утовара, претовара и истовара
– Контролисање складиштења

Физичка, хемијска и сензорна испитивања сирове нафте и кочне течности, течног нафтног гаса, моторних бензина, специјалних бензина, петролеума, дизел горива, уља за ложење, моторних уља, индустријских уља, антифриза, горива за моторна возила – метилестри масних киселина (МЕМК) за дизел моторе, уље за ложење-метилестри масних киселина (МЕМК)

Физичка и хемијска испитивања горива: чврста минерална горива (угаљ за домаћинство, енергетски угаљ, угаљ за коксовање, дрвени угаљ, брикети, кокс) и чврста биогорива: (пелети и брикети различитог порекла)

pack_obim_kontrolna-6 pack_obim_nafta