AKTUELNO:

– Agencijsko zapošljavanje

ISTEKLO:

– Poziv za podnošenje ponuda nabavka usluga servisiranja klima uređaja

– Poziv za podnošenje potrošnog materijala

– Nabavka kancelarijskog materijala 2020.

   – Poziv za podnošenje ponuda nabavka usluga osiguranja za 2020. godinu

   – Poziv za dostavljanje ponuda usluge externog štampanja

     – Poziv za dostavljanje ponuda za servisiranje, održavanje, pranje registracija itd. vozila.                  

   –  NABAVKA USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA HIGIJENE U OBJEKTIMA PD JUGOINSPEKT BEOGRAD

 

             – POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OSIGURANJE  DRUŠTVA

    – IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA NA OBJEKTU U ULICI CRNOGORSKA BR. 3

  –  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ZIMSKE GUME

 –  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ZIMSKE GUME – dopuna

   – POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA POPRAVKU, SANACIJU OBJEKTA

  – POZIV ZA PODNOŠENJE POTROŠNOG MATERIJALA

 – POZIV ZA PODNOŠENJE HIGIJENA