Zahvaljujući projeku ” Nabavka opreme neophodne za unapređenje usluga ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji “, EuropeAid/135592/IH/SUP/RS, koji se realizuje u saradnji Evropske unije i Ministarstva privrede, JUGOINSPEK BEOGRAD A.D. je 20. aprila 2017. godine sa Ministarstvom privrede Vlade Republike Srbije sklopio ugovor o korišćenju opreme za ispitivanje dizela, biodizela i benzina, zahvaljujući kojoj će biti unapređen kvalitet ispitivanja energenata, što će znatno uticati na povećenje bezbednosti i kvaliteta ovih proizvoda na domaćem tržištu.

Više na www.tehnis.privreda.gov.rs