Delatnost poslovnice za kontrolu i atestiranje liftova je:

  • Tehnička kontrola i ispitivanje pre puštanja u rad uređaja za vertikalni i kosi transport lica i tereta.
  • Povremena tehnička kontrola i ispitivanje uređaja za vertikalni i kosi transport lica i tereta.

Navedene kontrole se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl.glasnik RS br.101 ( 2010 ), standarda za električne liftove SRPS EN 81-1 i standarda za hidraulične liftove SRPS EN  81-2 i njima su obuhvaćena :

  • liftovska postrojenja na elektro pogon sa i bez mašinske prostorije (MRL)
  • liftovska postrojenja na hidraulični pogon
  • platforme na elektro i hidraulični pogon
  • pokretne stepenice i staze

Poslovnica za kontrolu i atestiranje liftova godišnje izvrši tehničku kontrolu i ispitivanje pre puštanja u rad (atestiranje) oko 300 novih liftova i povremenu (periodičnu) tehnička kontrola i ispitivanje preko 9.000 liftova koji su u upotrebi.

 – Evidencija izdatih sertifikata o usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br.101/2010)

 – Evidencija izdatih sertifikata o usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br.15/2017)

 – Evidencija izdatih sertifikata o usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br.15/2017)

 – Evidencija izdatih sertifikata o usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti mašina (Sl. glasnik RS br.13/2010)

 

pack_obim_kontrolna-2