Делатност пословнице за контролу и атестирање лифтова је:

  • Техничка контрола и испитивање пре пуштања у рад уређаја за вертикални и коси транспорт лица и терета.
  • Повремена техничка контрола и испитивање уређаја за вертикални и коси транспорт лица и терета.

Наведене контроле се обављају у складу са Правилником о безбедности лифтова (Сл.гласник РС бр.101 ( 2010 ), стандарда за електричне лифтове SRPS EN 81-1 и стандарда за хидрауличне лифтове SRPS EN  81-2 и њима су обухваћена :

  • лифтовска постројења на електро погон са и без машинске просторије (МРЛ)
  • лифтовска постројења на хидраулични погон
  • платформе на електро и хидраулични погон
  • покретне степенице и стазе

Пословница за контролу и атестирање лифтова годишње изврши техничку контролу и испитивање пре пуштања у рад (атестирање) око 300 нових лифтова и повремену (периодичну) техничка контрола и испитивање преко 9.000 лифтова који су у употреби.

 – Евиденција издатих сертификата о усаглашености према Правилнику о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр.101/2010)
 – Евиденција издатих сертификата о усаглашености према Правилнику о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр.15/2017)
– Евиденција издатих сертификата о усаглашености према Правилнику о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр.15/2017)
– Евиденција издатих сертификата о усаглашености према Правилнику о безбедности машина (Сл. гласник РС бр.13/2010)

pack_obim_kontrolna-2