Laboratorija za tehnička ispitivanja i bezbednost je organizaciona jedinica u okviru Sektora Tehnokontrola. Laboratorija za tehnička ispitivanja i bezbednost obuhvata širok spektar različitih ispitivanja, kako metoda tako i predmeta ispitivanja. Iz navedenog razloga Laboratorija je podeljena na pet odeljenja po vrsti i predmetu ispitivanja:

1. Odeljenje za ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, fizičke i hemijske karakteristike);
2. Odeljenje za ispitivanja uslova životne sredine;
3. Odeljenje za tehničko-mehanička isptivanja;
4. Odeljenje za elektro ispitivanja i
5. Odeljenje za ispitivanje proizvoda od drveta.

Zahvaljujući profesionalnom i stručnom kadru uz permanentno praćenje i implementaciju najsavremenijih svetskih trendova, garantujemo brzo i efikasno poslovanje uz maksimalnu brigu o korisniku. Pridržavajući se politike kvaliteta, standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, koristeći aktuelne i opšte priznate metode ispitivanja u mogućnosti smo da izdamo tačne i relevantne rezultate. Ispitivanja vršimo na najsavremenijim uređajima i merilima svetski priznatih proizvođača, koja su etalonirani prema aktuelnim propisima kod akreditovanih laboratorija za etaloniranje.

Odeljenje za ispitivanje uslova radne okoline

a) Mikroklima:
· temperatura vazduha
· srednja temperatura zračenja
· relativna vlažnost vazduha
· brzina strujanja vazduha

b) Hemijska ispitivanja:
· gasova
· dimnih gasova
· prašine

c) Fizička ispitivanja:
· buke
· osvetljenosti
· UV zračenja
· toplotnog zračenja
Odeljenje za ispitivanja uslova životne sredine

a) hemijska ispitivanja:
· određivanje hemijskog sastava i koncentracije otpadnog gasa.
· određivanje sadržaja i koncentracije čestica prašine

b) Fizička ispitivanja:
· buke
· osvetljenosti
· UV zračenja
· temperature
· brzine, protoka i strujanja vazduha
· pritiska

Odeljenje za tehničko-mehanička isptivanja

a) Ultrazvučna ispitivanja:

· Određivanje debljine materijala
· Određivanje grešaka u materijalu

b) Ispitivanja opreme i sudova pod pritiskom (čelični rezervoari, cevi i armature)

Odeljenje za elektro ispitivanja

· Ispitivanje elektroprobojnosti
· Ispitivanje jačine elektromagnetnog polja
· Ispitivanja zaštitne opreme (podne obloge, klupice, rukavice, obuća itd.)
· Ispitivanje mineralnih izolacionih ulja
· Ispitivanje gromobranskih i elektro instalacija

Odeljenje za ispitivanje proizvoda od drveta

Ispitivanja proizvoda od drveta
· Vrata
· Sanduka
· Merdevina
· Parketa
· Podnih obloga