je akreditovana prema standardu: SRPS ISO/IEC 17025:2006
za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

− Fizička, fizičko-hemijska, hemijska i vizuelna ispitivanja motornih benzina,
specijalnih benzina, petroleuma, dizel goriva, lož ulja, motornih ulja, industrijskih ulja, antifriza;

− Fizička, fizičko-hemijska i hemijska ispitivanja, sirove nafte;

− Fizička, fizičko-hemijska i vizuelna ispitivanja kočnih tečnosti.

pack_obim_nafta