Лабораторија за испитивање семена једна је од лабораторија у оквиру Југоинспекта Београд-Сектора Завод Топчидер са најдужом традицијом.

Одлуком Министарства народне привреде Краљевине Србије 01.05.1898 године установљена је служба под називом Пољопривредна и Хемијска Огледна Станица у Топчидеру, где се унапређује пољопривреда, контролише семе. Након I Светског рата и обнављања станице (1919.) доноси се Правилник о Пољопривредној огледној и контролној станици чији рад се обавља кроз четири одсека: агроботанички, агрохемијски, фитопатолошки и педолошко-метеоролошки одсек. Рад Агроботаничког одсека био је усмерен на: агротехнику, селекцију гајених биљака и на контролу семена. Од 1932. године Лабораторија ради по међународним правилима за контролу семена која су прихваћена на ИВ међународном конгресу (ИСТА) одржаном у Wагенингену, Холандија.

Потврда високог реномеа Лабораторије на домаћем и међународном тржишту је чланство у међународној организацији за испитивање семена ИСТА, као прва лабораторија из Југославије (YУДЛ 0100)- нова ознака Лабораторије РСДЛ 0100, као и прва акредитација у области пољопривреде  у складу са стандардом ЕN 45001 од стране Националног акредитационог тела, 1996. год.. Дугогодишње искуство и развој кадровске структуре у Лабораторији омогућили су висок реноме ове Лабораторије на домаћем и међународном тржишту.

Лабораторија поседује међународно признату акредитацију од стране ИСТА-е  и акредитована је од стране домаћег акредитационог тела АТС-а  према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017  за обављање послова испитивања у следећем обиму:

  • физичка, биолошка и биохемијска испитивања семена (семе ратарских , повртарских  и индустријских биљака, трава,  цвећа, лековитог и ароматичног биља; воћа, кртола, луковица и чешњева који се употребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање);
  • узорковање семена пољопривредног биља за физичка, биохемијска и биолошка испитивања;

Адреса: Теодора Драјзера 11, Београд (e-mail: seme@jugoinspekt.rs)

Телефон:  011/3066-899

   

ista

Општи услови пословања