je akreditovana prema standardu: SRPS ISO/IEC 17025:2017

za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

  • Senzorska, hemijska, mikrobiološka, biološka i biohemijska ispitivanja hrane – Osvežavajuća bezalkoholna pića, voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar, voćnog soka u prahu, pivo, pekarski proizvodi, voće i proizvodi od voća, povrće i proizvodi od povrća,  pečurke i proizvodi od pečuraka, kafe i proizvoda od kafe i surogata, čajeva, kakao proizvoda, čokalada i proizvodi slični čokoladi, kremovi, šećer, žita, mlinski proizvodi, testenine, jestivih ulja i masti biljnog i životinjskog porekla, mesa i proizvoda od mesa, ribe, rakovi, školjkaši,morski ježevi, žabe, kornjače, puževi, proizvodi ribarstva, mleka i proizvoda od mleka, jaja i proizvoda od jaja, meda i proizvoda od meda, začini, aditivi, gotovih smrznutih jela, supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi, senf, prašak za pripremu pudinga, kuhinjske soli i soli za prehrambenu industriju.
  • Fizička i hemijska ispitivanja alkoholnih pića, vina, sirćeta, razblažene sirćetne kiseline, etil alkohola (etanola), duvana, duvanskih prerađevina,
  • Hemijska, biološka, biohemijska i mikrobiološka ispitivanja hrane za životinje
  • Fizička, i hemijska ispitivanja posuđa, pribora i ambalaže za životne namirnice, sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tele, sredstava za održavanje čistoće u domaćinstvu, dečijih igračaka, nakita
  • Fizička, hemijska i mikrobiološka ispitivanja vode (flaširana voda za piće)
  • Mikrobiološka ispitivanja uzoraka sa površina – brisevi sa radnih površina, uređaja, opreme, ruku radnika i trupova

Telefon  011/3672-287

Anketni list

Opšta pravila poslovanja