Naziv naručioca: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D
Adresa naručioca: Čika Ljubina 8/V, 11000 Beograd

 

Vrsta predmeta nabavke: Izvođenje završnih radova na objektu u ulici Crnogorska br. 3 Beograd

Način podnošenja ponude: Ponuda se može dostaviti putem emaila na office@jugoinspekt.com, putem redovne pošte ili lično na adresu JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d., Čika Ljubina 8/5, 11 000 Beograd.

Rok za za dostavljanje ponuda: 17. 04. 2018. god.

Rok za radova po partijama:30 radnih dana od potpisivanja ugovora

Rok za donošenje odluke: 1 radni dana od pristizanja i otvaranja ponuda

Kriterijumi, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Kontak: Aneta Obradović, 065 54 24 301, office@jugoinspekt.com,

Komisija: Mirjana Nikolić, Nebojša Savićević, tehnickiprijem@jugoinspekt.com

Dodatne informacije: Slike objekta i tehnička specifikacija u prilogu

Napomene:

  • Rok za izvršenje radova je 30 dana od potpisivanja ugovora.
  • Ponuđač je obavezan da dostavi informaciju o garanciji na izvedene radove po partijama.
  • Ponuđač je dužan da dostavi podatak o procentualnoj isplati avansa (ukoliko se Ponuđač opredelio za avansni model plaćanja).

 – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZAVRŠNIH RADOVA NA OBJEKTU

 – SLIKE OBJEKTA

 -SLIKE OBJEKTA