Ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda

Kontrola proizvoda biljnog porekla

Seme poljoprivrednih i drugih biljaka

Sertifikacija jakih alkoholnih pića sa geografskom oznakom

pack_obim_zi-2pack_obim_kontrolna-15Gafta_logo

Ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda

je akreditovana prema standardu: SRPS ISO/IEC 17025:2006

za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

 • senzorska, hemijska i mikrobiološka ispitivanja hrane (osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnog nekatara, voćnog soka u prahu, piva, pekarskih proizvoda, voća, povrća, pečurki i njihovih proizvoda, kafe, proizvoda od kafe i surogata, čajeva, kakao proizvodi, čokolade, proizvodi slični čokoladi, kremovi, šećera, žita i mlinskih proizvoda, testenina; jestivih ulja, masti biljnog i životinjskog porekla, jestivog maslinovog ulja i jestivog ulja komine masline, mesa i proizvoda od mesa, riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovi proizvoda, mleka i proizvodi od mleka, jaja i proizvoda od jaja, meda i proizvoda od meda, začina, aditiva za prehrambene proizvode, gotovih i smrznutih jela, supa, sosova, dodataka jelima i srodnih proizvoda, senfa, praška za pripremanje pudinga, kuhinjske soli i soli za prehrambenu industriju.
 • senzorska i hemijska ispitivanja alkoholnih pića, vina, sirćeta, razblažene sirćetne kiseline, etil – alkohola (etanola) fermentisan, duvana i duvanskih prerađevina.
 • hemijska i mikrobiološka ispitivanja hrane za životinje, posuđa, pribora i ambalaže za životne namirnice od veštačke mase, sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela.
 • hemijska ispitivanja posuđa, pribora i ambalaže za životne namirnice od metala, sredstava za održavanje čistoće u domaćinstvu.

Kontrola proizvoda biljnog porekla

Poslovnica za kontrolu proizvoda biljnog porekla radi u sastavu Zavoda „Topčider“ Jugoinspekt-a Beograd. Stručni kadar poljoprivredne i tehnološke struke obavlja poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta proizvoda biljnog porekla kako u unutrtašnjem prometu tako i prilikom uvoza i izvoza, i to:

 • žitarica
 • industrijskog bilja
 • svežeg voća i povrća
 • smrznutog voća i povrća
 • uzorkovanje:
 • žitarica,mlinskih proizvoda,keksa i testenina
 • semenskih ulja,biljnih ulja i šećera
 • alkoholnih i bezalkoholnih pića i vina
 • raznih vrsta semena
 • začina,čaja,kafe i kakaoa
 • stočne hrane,komponenata i mešavina
 • lekovitog bilja
 • duvana kao sirovine i cigareta
 • stručne poslove nadzora nad proizvodnjom vina,rakije i groždja.
 • usluge monitoringa

Poslovnica za kontrolu biljnih proizvoda je akreditovana od strane „ATS-a“(Akreditaciono Telo Srbije) a i članica je „Gafta“ udruženja.

Seme poljoprivrednih i drugih biljaka

Laboratorija za ispitivanje semena jedna je od laboratorija u okviru Jugoinspekta Beograd-Zavoda Topčider sa najdužom tradicijom.

Odlukom Ministarstva narodne privrede Kraljevine Srbije 01.05.1898 godine ustanovljena je služba pod nazivom Poljoprivredna i Hemijska Ogledna Stanica u Topčideru ,gde se unapređuje poljoprivreda, kontroliše seme. Nakon I Svetskog rata i obnavljanja stanice (1919.) donosi se Pravilnik o Poljoprivrednoj oglednoj i kontrolnoj stanici čiji rad se obavlja kroz četiri odseka: agrotehnički,agrohemijski,fitopatološki i pedološko-meteoroloških, a kontrola semena  vrši se agrobotaničkom odseku. Od 1932. godine Laboratorija radi po međunarodnim pravilima za kontrolu semena koja su prihvaćena na IV međunarodnom kongresu (ISTA) održanom u Wageningenu, Holandija.

Potvrda visokog renomea Laboratorije na domaćem i međunarodnom tržištu je članstvo u međunarodnoj organizaciji za ispitivanje semena ISTA, kao prva laboratorija iz Jugoslavije (YUDL 0100). Laboratorija poseduje međunarodno priznatu akreditaciju od strane ISTA i akreditovana je od strane domaćeg akreditacionog tela ATS  prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

 • fizička, biološka i biohemijska ispitivanja semena (seme ratarskih i povrtarskih biljaka, cveća, lekovitog i aromatičnog bilja; voća, krtola, lukovica i češnjeva koji se upotrebljavaju kao semenski materijal za setvu, sadnju i razmnožavanje);
 • uzorkovanje semena poljoprivrednog bilja za fizička, biohemijska i biološka ispitivanja;

Sertifikacija jakih alkoholnih pića sa geografskom oznakom

Rešenjem br. 320-00-05998/218-08 od 13.08.2019. godine, izdatog od strane Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, JUGOINSPEKT BEOGRAD AD ovlašćen
je za obavljanje poslova kontrole proizvodnje i kvaliteta rakije od voća sa geografskom
oznakom “ŠUMADIJSKA ŠLJIVOVICA”.
U skladu sa ovim Rešenjem, naše kompetentno osoblje obavlja sve delegirane aktivnosti i
poslove koji se odnose na kontrolu usklađenosti proizvodnje, sirovina, kvaliteta i posebnih
svojstava jakog alkoholnog pića sa geografskom oznakom, uključujući i izdavanje SERTIFIKATA O
USAGLAŠENOSTI kontrolisanog proizvoda, na efikasan, kvalitetan, profesionalan i nepristrasan
način, postupajući u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima (“Službeni glasnik RS”, broj
92/15), podzakonskim aktima donetim na osnovu njega kao i u skladu sa drugim važećim i
primenjivim propisima u Republici Srbiji.
Detaljnije informacije o cenama, uslovima, redosledu i postupku ocenjivanja usaglašenosti jakog
alkoholnog pića možete pronaći u okviru dokumentacije dostupne u okviru ove internet
stranice.