ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД ангажовао је тим инспектора специјализованих за контролу дрвета, свих производа од дрвета, целулозе, папира и картона.
Пословница обавља контролу квантитета и квалитета роба и производа шумарске и дрвне индустрије, грађевинске индустрије и индустрије папира. У сваком тренутку, када то посао захтева, нашим инспекторима асистирају инжењери осталих струка и то хемичари, аналитичари, машински инжењери и технолози.

Пословница за дрво и папир пружа стандардне услуге контроле као што су визуелна, димензиона и квантитативна контрола. У могућности смо, захваљујући актредитованим лабораторијама, да вршимо и лабораторијска испитивања и анализе.

У фази промета наши стручњаци успешно обављају надзор утовара, манипулације и истовара, контролу паковања и обележавања, као и контролу ускладиштења сировина, полупроизвода и производа од дрвета папира и картона.

Поред наведеног, делатности пословнице су:

 • Контрола квалитета и квантитета производа при извозу и увозу који подлеже обавезној контроли или уговореној контроли као и роба у транзиту.
 • Лабораторијско испитивање и сертификација производа намењених грађевинарству (врата, паркети, подне облоге и други грађевински производи од дрвета).
 • Лабораторијско испитивање и контрола мртвачких сандука.
 • Контрола квалитета мердевина (лестве).
 • Контрола грађевинских производа за време монтаже и након уградње.
 • Утврђивање квалитета и количине трупаца, резане грађе, дрвених елемената и плоча.
 • Испитивање и одређивање квалитета дрвета и производа од дрвета намењених бродоградњи, грађевинарству и трговини.
 • У папирној индустрији одређивање граматуре, дебљине, влаге и друге анализе.
 • Папирна галанатерија (убруси, тоалетнипапир)
 • Арбитраже, експертизе и вештачења.
 • Едукација и надзор интерне контроле квалитета као и успостављање улазне ,међуфазне и завршне контроле.
 • Стручни савети (при изради пројеката, набавци опреме, организацији предузећа , надзору изградње производних погона).
 • Дечије играчке

pack_obim_kontrolna-2