JUGOINSPEKT BEOGRAD angažovao je tim inspektora specijalizovanih za kontrolu drveta, svih proizvoda od drveta, celuloze, papira i kartona.
Poslovnica obavlja kontrolu kvantiteta i kvaliteta roba i proizvoda šumarske i drvne industrije, građevinske industrije i industrije papira. U svakom trenutku, kada to posao zahteva, našim inspektorima asistiraju inženjeri ostalih struka i to hemičari, analitičari, mašinski inženjeri i tehnolozi.

Poslovnica za drvo i papir pruža standardne usluge kontrole kao što su vizuelna, dimenziona i kvantitativna kontrola. U mogućnosti smo, zahvaljujući aktreditovanim laboratorijama, da vršimo i laboratorijska ispitivanja i analize.

U fazi prometa naši stručnjaci uspešno obavljaju nadzor utovara, manipulacije i istovara, kontrolu pakovanja i obeležavanja, kao i kontrolu uskladištenja sirovina, poluproizvoda i proizvoda od drveta papira i kartona.

Pored navedenog, delatnosti poslovnice su:

 • Kontrola kvaliteta i kvantiteta proizvoda pri izvozu i uvozu koji podleže obaveznoj kontroli ili ugovorenoj kontroli kao i roba u tranzitu.
 • Laboratorijsko ispitivanje i sertifikacija proizvoda namenjenih građevinarstvu (vrata, parketi, podne obloge i drugi građevinski proizvodi od drveta).
 • Laboratorijsko ispitivanje i kontrola mrtvačkih sanduka.
 • Kontrola kvaliteta merdevina (lestve).
 • Kontrola građevinskih proizvoda za vreme montaže i nakon ugradnje.
 • Utvrđivanje kvaliteta i količine trupaca, rezane građe, drvenih elemenata i ploča.
 • Ispitivanje i određivanje kvaliteta drveta i proizvoda od drveta namenjenih brodogradnji, građevinarstvu i trgovini.
 • U papirnoj industriji određivanje gramature, debljine, vlage i druge analize.
 • Papirna galanaterija (ubrusi, toaletnipapir)
 • Arbitraže, ekspertize i veštačenja.
 • Edukacija i nadzor interne kontrole kvaliteta kao i uspostavljanje ulazne ,međufazne i završne kontrole.
 • Stručni saveti (pri izradi projekata, nabavci opreme, organizaciji preduzeća , nadzoru izgradnje proizvodnih pogona).
 • Dečije igračke

pack_obim_kontrolna-2