ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД већ годинама успешно, примењујући најновије технологије и актуелна решења и методе, обавља послове у сузбијању штетних инсеката, глодара и послове дезинфекције у објектима колективног и индивидуалног становања, индустријским објектима, магацинима и складиштима у угоститељским објектима како за исхрану тако и за смештај лица (хотели, домови и сл.), пословним просторијама и трговинским објектима и другим местима где је наша помоћ неопходна. Такође, обављамо и систематску дератизацију и дезинсекцију у насељеним местима, општинама и градовима.

Све послове обављамо савесно, професионално и ефикасно у свим значајним фазама поступака, од инспекције и процене стања, преко имплементације решења, до надзора и контроле.
Делатност у наведеним областима обављамо у складу са Решењем Министарства здравља РС, Сектора за инспекцијске послове, број: 512-01-122/2018-10 од 03.12.2018. год. о обављању послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
Детаљније информације о горе наведеним услугама можете добити путем телефона на број 011/2666-640.