– Izveštaj o bitnom događaju

– Oбавештење о коришћењу СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА (СЕФ)

– Izveštaj o bitnom događaju

– Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine društva

– Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine društva

– Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine društva

– Izveštaj o bitnom događaju

– Izveštaj o bitnom događaju

– Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine

– Sazivanje redovne godišnje Skupštine

  – Ugovor o udruživanju akcionara

– Odluka odbora direktora o sazivanju redovne godišnje skupštine društva za 2020. godinu sa utvrđenim danom akcionara za sazvanu skupštinu

– Utvrđivanje dana akcionara

– Izveštaj o bitnom događaju

– Ugovor o udruživanju akcionara

– Odluka – dan akcionara

– Odluka o sazivanju skupštine 2019

 – Izveštaj o bitnom događaju sa održane skupštine 28.05.2018.

 –    Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara 2018.

 –  Odluka o određivanju dana akcionara.

 – Izveštaj o bitnom događaju sa vanredne skupstine

  – Odluka o sazivanju  Vanredne Skupštine akcionarskog društva za 2018. god.

  Materijal za sednicu:  Zaključak i Rešenje Vlade Republike Srbije.

 – Zaključak

 – Rešenje

 – Ugovor o udruživanju.

pdf-page – izveštaj komisije

pdf-page – Odluke skupštine društva 02.06.2017

pdf-page –  Odluka o sazivanju  skupštine akcionarskog društva 2017

pdf-page – Odluka o sazivanju  skupštine akcionarskog društva 2016

pdf-page– Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionarskog društva 2016

pdf-page– Ugovor o udruživanju

pdf-page– Izveštaj o bitnom događaju

pdf-page – Odluka o sazivanju  skupštine akcionarskog društva 2015

pdf-page – Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionarskog društva 2014

pdf-page – Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionarskog društva 2014

pdf-page – Odluka o sazivanju  skupštine akcionarskog društva 2013

– Kodeks korporativnog upravljanja Privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d.

pdf-page – Odluka o sazivanju  skupštine akcionarskog društva 2012